بایگانی ماهیانه: ۱۲مهر۱۳۸۹

عشق عشق است حتی کهنه اش

عشق عشق است
حتی کهنه اش…
بعضی عشق ها
شدتشان بیشتر و بیشتر می شود
وقتی که عمرشان زیاد و زیاد تر می شود
خصوصا عشقی که من داشته باشم
آنهم به تو!

زخم زخم است
حتی کهنه اش…
بعضی زخم ها
تازه دردشان شروع می شود
وقتی کهنه می شوند
خصوصا زخمی که تو زده باشی
زخمی که من خورده باشم

خاطره خاطره است
حتی کهنه اش…
بعضی خاطره ها
عزیز تر می شوند
هرچه ;کهنه و کهنه تر می شوند
خصوصا خاطره ای که من داشته باشم
خاطره ای که از تو داشته باشم
———————————
+تاخیر در بروزرسانی رو پوزش! هارد سیستمم به رحمت ایزد پیوست و به همراهش تمام آرشیو موسیقی ام و دست نوشته‌هام در یک سال اخیر. دست و دلم به نوشتن نمی رفت!
++ از دکتر پاپلی یزدی، نقل میکنن که جهان سوم جائی است که هرکس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه‌اش خراب می‌شود و هرکس بخواهد خانه‌اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد! چند وقتیه دارم زندگیه چند سال اخیرم رو مرور می‌کنم، تو این چند سال خیلی چیزا رو فدای چیزهای دیگه کردم و دارم به این فکر می‌کنم آیا واقعا ارزشش رو داشت؟

بعداً نوشت:پیشتر جمله بالا رو از پروفسور حسابی نقل کرده بودم که با تذکر دوستان متوجه شدم که این جمله از دکتر پاپلی یزدیه

+++ آهنگ زمینه این پست Toi Jamais با صدای   Catherine Deneuve

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي