بایگانی ماهیانه: ۱۸خرداد۱۳۸۶

تنهایی مثلثی است که از گوشت و  پوست و خون تو ساخته شده ،

تنهایی حالتی است که در آینه به عکس خود زل می زنی و خود را عاشق می شوی و عاقبت

یک روز دست عشقت را می گیری و می روی بدون آنکه از تو اثری بر جا بماند .

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي