بایگانی ماهیانه: ۱۸اردیبهشت۱۳۸۶

 

من و تو دو نیمه ی یک سیب هستیم

         سیبی که درست از وسط به دو نیم شده باشد

  اما…

                  یک نیم سالم و دیگری کرم زده…!

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي