بایگانی ماهیانه: ۲۷اسفند۱۳۸۵

فاصله میان من و تو یک آه است

 و

 افسوس 

 هرچه می رویم باز هم به هم نمی رسیم

یا قدم هایمان کوچک است

و

یا . . .

 

 پیشتر « آه » کوچکتر از این حرف ها بود ! 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي