بایگانی ماهیانه: ۲۲شهریور۱۳۹۴

Willow-Tree-Happiness-Figurine

شاید خیلی دور

شاید خیلی نزدیک

بار ها گفته ام

جاده ها ملاک مناسبی نیستند

برای سنجش فاصله ها

 

گیرم که تو آن گوشه ی دنیا و من… این گوشه

در آغوشم جا گرفته ای انگار

وقتی هر تصویر و اتفاقی

هر لحظه

 فریاد می کند

خاطره ای مشترک را

 

وقتی روحمان در هم گره خورده

وقتی هر ثانیه وجودت را حس می کنم

فاصله چه معنا می دهد؟

 

اینجا نیستی

اما شاید بشود گفت نزدیکی

نزدیکتر از نزدیک

و این نزدیکی اگرچه شیرین

اما به غایت کلمه سخت است و جان فرسا…

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

+موسیقی متن این پست آهنگ Sparrow  Melancholy اثر  Adam Hurst  می باشد.

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي