بایگانی ماهیانه: ۲۹اردیبهشت۱۳۹۴

bird-in-cage

ما را برای رفتن ساخته بودند
روحمان به ماندن عادت نداشت

اگرچه پاها مانده در گل
روحمان اما پر می کشید
برای رفتن

ما اسارت کشیدیم
اما
در آرزوی رفتن
روزگار گذراندیم

دلمان پر میزد برای رفتن اما
اسیر قفس بود

 

– – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – –

+موسیقی زمینه این پست آهنگ Tabarly ، از آلبومی به همین نام و از ساخته های Yann Tiersen  می باشد.

++ این روز ها دست دل به نوشتن نمی رود.

 

 

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي