بایگانی ماهیانه: ۵مهر۱۳۹۲

زاده شو...

چه فرق می کند

در کدام روز و کدام سال

چشمت را به دنیا گشوده  باشی

چه فرق می کند گریه ات

در کدامین زمان و کدامین مکان

پیچیده باشد

در گوش این دنیا؟

 .

می شود هر روز از نو زاده شد

هر روز لبخندی دوباره به دنیا زد

دور بریز این رسوم کهنه را

بگذار جای گریه

خنده ات نوید بخش زادنت باشند

.

 تجربه های نو

تولد های دوباره اند

چه عیب دارد مگر؟

هر روز تجربه ای نو داشته باش

هر روز زاده شو

هر روز بخند

 ..

چه فرق می کند

در کدام روز و کدام سال

هیچ وقت برای تولد دوباره دیر نیست

 .

چه عیب دارد مگر؟

هر روز زاده شو…

.

– – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – –

+چند ماه دستت به قلم نمیره و یهو بعد چند ماه تو چند دقیقه می نویسی و تصمیم می گیری عمومیش کنی. خودم هم برای خودم نا شناخته ام…

++موسیقی زمینه این پست دونوازی سه تار و پیانو اثر امیر حسین سام و سینا جهان آبادی می باشد که  در قسمت کد های سایت(بی کلام ایرانی) برای استفاده عموم قرار گرفت.

.

.

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي