بایگانی ماهیانه: ۸مرداد۱۳۹۲

صادق باشیم اگر

ما مجسمه هایی هستیم

که از احساس فقط قلبش را

و از مهربانی

تنها لبخندش را

به عاریت گرفته ایم

هم قلبمان از سنگ

و هم لبخندمان

.

روزی که روح می دمیدند در تن آدمی

من و تو

عجولانه

پا در جاده گذاشتیم

.

ما روحمان را

به رفتن فروختیم

.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

+ شبی که انسان حقیقت را کشف می کند ، برایش شب شومی است. (برتولت برشت)

++ موسیقی متن این پست آهنگ (Ulysses’ Theme (Variation VI   از آلبوم  Ulysses’ Gaze اثر Eleni Karaindrou  می باشد.

.

.

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي