بایگانی ماهیانه: ۱۸آذر۱۳۹۱

دیری است
مدفون شده ام
زیر آوار رفتنت
به فکر بازگشت نباش!
دیگر مردنم را
حتی لب های تو نیز چاره ساز نیست…

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – –

+ …

++ …

+++  موسیقی زمینه این پست آهنگی بی‌کلام از Ramiz Quliyev می‌باشد.

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي