بایگانی ماهیانه: ۲۱شهریور۱۳۹۱

beautiful-night-view-of-the-street-and-the-shadow

پرسه های کوچه به کوچه
قدم های بی هدف
اینجا
در این ظلمت شب
مردی درمی نوردد بی کسی خود را

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

+موسیقی زمینه این پست آهنگ “Azerbeycan Daglarinda”  و از آلبوم “Colurs of the Flute” اثر  “Songul Siedel“می باشد.

++…

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي