بایگانی ماهیانه: ۶اردیبهشت۱۳۹۱

 

دختر همه هوس ها

دختر همه ی هوس ها

دلک بی شیله پیله ات برای من

دسته ورق های بازی

و هرچه دارم فدای تو

باد می شوم

می پیچم به موهایت

اسمت را هم می گذارم میان اسرار

فقط تو بدانی و من

آری!

با من باشد اگر دلت…

.

.

*برداشتی آزاد از ترانه آب دریا از لورکا

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

+آهنگ«El Rosario de Mi Madre» با صدای «Maria Dolores Pradera» و از آلبوم « 20 Exitos» به عنوان موسیقی  زمینه این پست انتخاب شده است.

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي