بایگانی ماهیانه: ۲۳دی۱۳۹۰

romantical

دوست داشتن
چیزی است فراتر
از تپش قلب های ما
وقتی قلقلکمان می شود
از دیدار هم
وقتی تمنا می کنیم
آغوش یکدیگر را

.

دوست داشتن
دوست داشتن است
وقتی هیچ دلیلی نیست
هیچ حسابی و هیچ کتابی
وقتی همگان مهر دیوانگی بر پیشانیت می کوبند
وقتی حال خوشی داری
وقتی جهنم را هم بهشت می بینی

.

دوست داشتن
حال من است
اینجا
بی تو
تنهای تنها
در دل این سیاه شب
وقتی آرامش را
در آغوش دیگری جستجو می کنی و باز
من از یادت نیز
لبخند به لب دارم

.

دوست داشتن
دوست داشتن است

بی هیچ توضیح اضافه ای!

.

.

————————————-

+موسیقی زمینه این پست آهنگ”L’espoir ” از آلبوم ” Velvet piano”  و محصول سال 2007 انتخاب شده است.

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي