بایگانی ماهیانه: ۲۹آذر۱۳۹۰

گرفته ام سخت در آغوش

پری کوچکی را

که در چشمانش می شود دید دنیا را!

و باز دوباره می شود

پشت کرد به دنیا

برای تنها و تنها یک لبخندش

.

گرفته ام سخت در آغوش

پری کوچکی را

که لطافت دستانش

برگ گل را به سخره می گیرند

ولبان سرخش

سرخی خون را!

.

.اینجا

درست همینجا

آنجا که شب معنا پیدا می کند

در اعماق چشمان تو

مردی است

که یک بغل بی کسی را

از یاد برده

در حضور زنی

که قدم به قدم

که می رقصد در آغوشش

زنی که شاید تنها و تنها

به او فکر  کند

.

.پری باش و با ما

که دنیای بی پری

جهنمی بیش نیست

و ما…،

مرده ای بیش…

.

.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

+ برای بیست و چندمین بار باز امروز به دنیا آمدم! این شمع فوت کردن ها به کجا رسیده نمی دانم و به کجا خواهند رسید نیز هم! کوچک که بودم زادروزم بیش از اینها شادم می کرد.

++آهنگ ” Mi Korason” با صدای  “Yasmin Levy” و از آلبوم “Sentir” به عنوان موسیقی زمینه این پست انتخاب شده است.

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي