بایگانی ماهیانه: ۲۶اردیبهشت۱۳۹۰

 

دوست داشتن دلیل اگر نه

بهانه ایست

برای اینکه باور کنی کسی هست

کسی که دوستت دارد

 

دوست داشتن دلیل اگر نه

بهانه ایست

برای اینکه بفهمی

سهم تو از این شلوغ دنیا

چیزی است

فراتر از نشستن در سه کنج اتاقی تاریک

وقتی که اشک میریزی

و انتظار آینده را می کشی

 

 

دوست داشتن دلیل اگر نه

بهانه ایست

برای اینکه بفهمی

که چرا باید باشی

در آغوشم بگیری

و

دوستم داشته باشی

 

 

دوست داشتن دلیل اگر نه

بهانه ای است

برای حتی لحظه ای  با تو بودن…

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+…

++آهنگ زمینه این پست The Original Past Memories I از آلبوم ماهی ها هم عاشق می شوند( موسیقی فیلم) و  از ساخته های علی صمد پور می باشد.

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي