بایگانی ماهیانه: ۲۹اسفند۱۳۸۹

نوروز

نیایش سال نو

تو را ای اهورامزدا می پرستیم که اشا را بنیاد نهادی. آب ها و گیاهان و روشنایی را آفریدی. کل جهان و همه نعمت ها را نیک آفریدی. می ستائیم روان یلان و پهلوانان و مردان و زنان نیک اندیشی که با وجدان نیک بر ضد بدی ها بر می خیزند. می ستائیم مردان و زنان نیک اندیش و جاودانه را که همواره با اندیشه پاک زندگی می کنند و همواره سود رسان هستند

(بخش هایی از هفتن یشت)

+موسیقی زمینه این پست، چک چک اثر سینا وجدانی، از آلبوم زرتشت می باشد.

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي