بایگانی ماهیانه: ۲۳آذر۱۳۸۹

با تو خواهم گفت

از ورای حجاب روابط پیچیده و دست پاگیر اجتماعی

همان ها که قبولشان نداریم

ولی در چهارچوبشان رفتار می کنیم

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

+گاهی پِیِ هیچ پِی نوشتی نباید گشت!

++ آهنگ زمینه این پست:Gaze Of The Berber از موسیقی متن فیلم Caotica Ana اثر  Jocelyn Pook انتخاب شده است.

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي