بایگانی ماهیانه: ۱۲مهر۱۳۸۹

عشق عشق است حتی کهنه اش

عشق عشق است
حتي کهنه اش…
بعضي عشق ها
شدتشان بيشتر و بيشتر مي شود
وقتي که عمرشان زياد و زياد تر مي شود
خصوصا عشقي که من داشته باشم
آنهم به تو!

زخم زخم است
حتي كهنه اش…
بعضي زخم ها
تازه دردشان شروع مي شود
وقتي کهنه مي شوند
خصوصا زخمي که تو زده باشي
زخمي که من خورده باشم

خاطره خاطره است
حتي کهنه اش…
بعضي خاطره ها
عزيز تر مي شوند
هرچه ;کهنه و کهنه تر مي شوند
خصوصا خاطره اي که من داشته باشم
خاطره اي که از تو داشته باشم
———————————
+تاخير در بروزرساني رو پوزش! هارد سيستمم به رحمت ايزد پيوست و به همراهش تمام آرشيو موسيقي ام و دست نوشته‌هام در يک سال اخير. دست و دلم به نوشتن نمي رفت!
++ از دکتر پاپلي يزدي، نقل ميکنن که جهان سوم جائی است که هرکس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه‌اش خراب می‌شود و هرکس بخواهد خانه‌اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد! چند وقتيه دارم زندگيه چند سال اخيرم رو مرور مي‌کنم، تو اين چند سال خيلي چيزا رو فداي چيزهاي ديگه کردم و دارم به اين فکر مي‌کنم آيا واقعا ارزشش رو داشت؟

بعداً نوشت:پیشتر جمله بالا رو از پروفسور حسابی نقل کرده بودم که با تذکر دوستان متوجه شدم که این جمله از دکتر پاپلی یزدیه

+++ آهنگ زمينه اين پست Toi Jamais با صداي   Catherine Deneuve

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي