بایگانی ماهیانه: ۲۴خرداد۱۳۸۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک کت و دامن چهار خانه

کلاه گرد و لبه دار

یک عصر دل انگیز پائیز

قدم های نرم و نازک

لبخندی که یک لحظه از لبان سرخت محو نمی شود

چشمانی که هر چه می روی باز هم به انتهاشان نمی رسی

عطری که تا مدت ها بعد رفتنت با مشام کلنجار می رود

بی انصاف!

مگر می توان دید و عاشق نشد؟

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

+ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

++موسیقی این پست : عروسی مردگان اثر پیمان یزدانیان

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي