بایگانی ماهیانه: ۲۳آذر۱۳۸۷

اسب رویا را زین میکنم از برای تو
می تازم تا خود آغوشت
حتی اگر برای من نیز گشوده نشده باشد

یک امشب را نیز میهمان توام
بدانی یا ندانی
بخواهی یا نخواهی

خدا را شکر
عشق رویایی من که محتاج رضایت تو نیست
وگرنه چیزی برای دلخوشی نداشتم


———————————————

+ برای تو که کلوپاترا صدایت می کنم!

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي