بایگانی ماهیانه: ۲۰آبان۱۳۸۷

دلت مي گيرد گاهي
از زمين و زمان
و هرچه در آنست
تو و
دنيايي حرفهاي نگفته
تنها تو
خود ِ خودِ تو

دلت تنگ مي شود گاهي
براي خودت

دلتنگي هايي خاص تو
از جنس تو
و براي تو
دلتنگي هايي كه تنها تو مي فهمي


دلم ميگيرد گاهي
دلم تنگ مي شود گاهي
براي خودم
خودِ خودم

………………………………………….

+ صنعت فيلمسازِيه تركيه هميشه برام تداعي گر فيلم هاي آب دوغ خياري دهه چهل- پنجاه خودمون بوده .  (Gegen die Wand (Head – on نشون داد كه هميشه استثناءهايي هم وجود داره
، حتي اگه اون فيلم يه محصول مشترك تركي- آلماني باشه .

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي