بایگانی ماهیانه: ۲۸مرداد۱۳۸۷

 

 

عشق هم روزی به آخر می رسد
حتی اگر میان من و تو بوده باشد
حتی اگر قسم خورده باشیم که پایان نپذیرد

عاشق و معشوق بازی هم عالمی دارد

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي