بایگانی ماهیانه: ۱۸اردیبهشت۱۳۸۶

 

من و تو دو نيمه ي يك سيب هستيم

         سيبي كه درست از وسط به دو نيم شده باشد

  اما…

                  يك نيم سالم و ديگري كرم زده…!

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي