بایگانی ماهیانه: ۲۷اسفند۱۳۸۵

فاصله ميان من و تو يك آه است

 و

 افسوس 

 هرچه مي رويم باز هم به هم نمي رسيم

يا قدم هايمان كوچك است

و

يا . . .

 

 پيشتر « آه » كوچكتر از اين حرف ها بود ! 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي